Plaatsbeschrijvingen Totté

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang werken en in-en uittrede huur

Hoe gaan we te werk?

Bestelling van de plaatsbeschrijving

U kunt het uzelf makkelijk maken en de plaatsbeschrijving online bestellen via het contactformulier.

Ik neem daarop eerst contact met u op om verdere vragen te beantwoorden, voldoende informatie te geven en een afspraak te maken. 

Afspraak plaatsbezoek

Na de uitwisseling van de nodige gegevens en het maken van een afspraak, wordt er een mandaat opgesteld.

Hierin bevestigen en tekenen de huurder en verhuurder de opdracht tot plaatsbeschrijving.

Hierin staat ook de eventuele volmacht aan hun vertegenwoordiger of aan de expert en het te betalen

bedrag.

Locatie bezoek

Ik kom op het afgesproken tijdstip bij u ter plaatse voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving.

U dient rekening te houden met ongeveer 2 tot 4 uur werk, afhankelijk van de grootte van het gebouw.

Zowel huurder als verhuurder hoeven niet constant aanwezig te blijven gedurende de beschrijving.

De plaatsbeschrijving zelf

De opgenomen gegevens en foto's worden verwerkt in een gedetailleerde plaatsbeschrijving en elektronisch verzonden naar de partijen.

Op aanvraag en mits extra kost, kan de beschrijving na de hale procedure, gebonden worden en per post verstuurd worden.

Wat na de plaatsbeschrijving?

Tot 10 dagen na de verzendingsdatum van de beschrijving, kunnen beide partijen hun opmerkingen aan de expert laten weten.

Deze opmerkingen worden opgenomen in een addendum. Dit addendum wordt samen met de andere officiële documenten voorgelegd ter registratie. 

De registratie zal door de verhuurder zelf of door de expert gedaan worden.

Een plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Voor een 'aanvang werken' kan u ook online een offerte aanvragen. 

Indien nodig, kom ik op afspraak vrijblijvend ter plaatse kijken naar de omvang van de toekomstige werken om een prijsbepaling op te maken.